ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟ 25-10-2020 ΜΕΧΡΙ 25-10-2020
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η διάθεσή σας σήμερα για να γνωρίσετε κόσμο σας οδηγεί σε κοινωνικές συναναστροφές και μετακινήσεις. Ο φόβος για το ενδεχόμενο μιας οριστικής ρήξης στη σχέση σας καθώς συνειδητοποιείτε τα λάθη που κάνατε μπορεί να σας οδηγήσει στην υποκρισία.