ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟ 01-03-2023 ΜΕΧΡΙ 31-03-2023

ΛΕΩΝ
Η διαίσθησή σας, φαίνεται πως θα σας βοηθήσει να βρείτε τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων. Καταφεύγετε το πρώτο δεκαήμερο στην κριτική και στον υπολογισμό, επιζητώντας την ποσοτικοποίηση των αναγκών σας. Προσπαθήστε να περιορίσετε τα υπερβολικά έξοδα για διασκέδαση και γενικά τις σπατάλες κάνοντας μεγαλύτερη οικονομία. Το σκηνικό στον επαγγελματικό χώρο, προδιαγράφεται ευνοϊκό για τους περισσότερους Λέοντες αυτή την εποχή, αρκεί να προσέξουν συνεργασίες και πελατεία. Εκμεταλλευθείτε τις δυνατότητες που προκύπτουν για να αυξήσετε το εισόδημά σας.