ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟ 01-06-2023 ΜΕΧΡΙ 30-06-2023

ΖΥΓΟΣ
Τις πρώτες εφτά ημέρες διάφορες συζητήσεις, θα γίνουν στο στενό σας περιβάλλον. Μία προσωρινή αισθηματική ένταση πιθανόν να διαταράξει τη ζωή σας. Φροντίστε να μην τεντώσετε το σχοινί στη σχέση σας ώστε να μην υπάρξει η διάλυσή της. Εάν είσθε αδέσμευτοι στις 3 και 4 Ιουνίου δεν αποκλείετε να γνωρίσετε από τον φιλικό σας κύκλο κάποιο πρόσωπο που θα είναι έτοιμο να αναπτύξει μαζί σας δεσμό. Η αισθηματική σας ζωή μέρα με τη μέρα γίνεται ολοένα και πιο συναρπαστική είτε είστε δεσμευμένοι είτε είστε αδέσμευτοι καθώς σας παρουσιάζονται αρκετές ευκαιρίες. Ο Ήλιος θα ευνοήσει την κοινωνική και επαγγελματική σας θέση και υπόσταση, με την παρουσία του από το Ζώδιο του Καρκίνου το τρίτο δεκαήμερο καθώς ενδέχεται να αναλάβετε περισσότερες πρωτοβουλίες στη δουλειά σας. Το τελευταίο δεκαήμερο οι αυξημένες επαγγελματικές σας υποχρεώσεις θα σας κάνουν ιδιαίτερα νευρικό απέναντι στο σύντροφο και εριστικό στα πρόσωπα της οικογενείας σας.